понеділок, 30 серпня 2021 р.

Стартує 2021-2022 навчальний рік

 Шановні колеги! Авторський колектив у складі Морзе Н.В., Барни О.В., Вембер В.П., Кузьмінської О.Г. у 2021-2022 н.р. пропонує навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 5 класі, яке відповідає Освітній програмі інформатики, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Для навчання інформатики у 5- му класі доцільно користуватись методичним рекомендаціям щодо викладання навчальних предметів, які подані у листі Міністерства освіти і науки України від від 03. 07. 2018 р. № 1/9-415.


До складу навчально-методичного забезпечення, яке схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах відповідними грифами МОН, входить:

  • підручник

Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 240 с.

електронна версія (із бібліотеки ІМЗО) https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas/9-nformatika-5-klas/nformatika-pdruchnik-dlya-5-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--morze-n-v-vember-v-p-barna-o-v-kuzmnska-o-g-/

  • робочий зошит

Морзе Н.В. Робочий зошит з інформатики: навч. посіб. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.: видання друге із змінами та доповненнями / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О.Г. Кузьмінська . — К. УОВЦ «Оріон», 2017. — 96 с.

  • зошит для перевірки предметних компетентностей

Морзе Н.В. Перевірка предметних компетентностей. Інформатика 5 кл. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К. УОВЦ «Оріон», 2016. — 40 с.

Файли-заготовки для виконання практичних завдань

  •   Розділ "Інформаційні процеси та системи" 

https://goo.gl/Havx8h


  • Розділ "Мережеві технології та Інтернет"

goo.gl/JfTRjL
  • Розділ "Текстовий процесор"


  • Розділ "Алгоритми і програми"

Пропонуємо орієнтовне поурочне планування навчання інформатики у 5 класі за поданим комплектом за покликанням https://docs.google.com/document/d/1rWPdmjNB1N_YqfHqWlupNApKoCZAaH5d/edit?usp=sharing&ouid=106148051943618406196&rtpof=true&sd=true.
Вчитель може самостійно змінювати кількість годин на вивчення кожної із тем, змінювати їх порядок, застосовувати власні навчально-методичні підходи. Зазначимо, що оскільки згідно Рекомендацій кількість практичних робіт, які обов'язкові для виконання та оцінювання учнів має становити 25% від загальної кількості навчального часу, і виходячи із логіки та змісту розділів, у плануванні зазначено 8 практичних робіт. Учні можуть виконувати навчальні проекти як упродовж вивчення навчальних тем, наприклад, проект "Народний календар" - у темі Опрацювання текстових даних, "Комп'ютерна гра для молодших братиків і сестричок" - у темі Алгоритми та програми та інші (орієнтовний список, який пропонується на сторінці 187 підручника, може бути доповнений, особливо проектами, які реалізують наскрізні компетентності), так і наприкінці навчального року.Немає коментарів: