Урок 3-4 (2017 р.)

Урок 3


Тема: Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів. Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:
Розрізняє типи комп'ютерів.
Дотримується правил безпеки життєдіяльності під час роботи з комп'ютерним пристроями.
Усвідомлює наслідки впливу комп’ютерних пристроїв на здоров’я.
Формування компетентностей: 
Відео до уроку №1Відео до уроку №2Зображення для коментування щодо правильної посадки за робоче місце.


/>
Відео до уроку №3

Робота із зошитом у класі: вправа 3, 4, 6 - із робочого зошита
Домашнє завдання: Вправа 1,2, 5 із Робочого зошита

Урок 4


Тема: Складові комп'ютера та їх призначення
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:
Називає складові комп'ютера та їх призначення.
Усвідомлює взаємозв’язок між апаратною та програмною складовими інформаційної системи.
Формування компетентностей: Здоров'я і безпека:  Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток.
Екологічна безпека та сталий розвиток: Знання обов’язків щодо утилізації технологічних пристроїв та її значення у збереженні довкілля.

Формування навичок. Вправа "Здобуваємо знання про складові комп'ютера"


Вправа "Приклади складових комп'ютера"Вправа для демонстрації "Складаємо компоненти у системний блок" (для поглибленого рівня)
https://goo.gl/VfTTZd

Вправа "Компоненти системного блоку


Робота із зошитом у класі: вправа 1,2,4 - із робочого зошита.


Домашнє завдання: Вправа 3,5 із Робочого зошита. 

Немає коментарів: